ความเสี่ยงที่จะเกิดจากความเครียด

การศึกษาประมาณครึ่งหนึ่งของผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดสูงและประมาณครึ่งหนึ่งของผู้ที่ไม่ได้ ผู้ป่วยทุกรายมีภาวะไตเป็นปกติ นักวิจัยใช้การถ่ายภาพด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อตรวจสอบการเชื่อมต่อในสมองของผู้ป่วยซึ่งเป็นวิธีที่จะดูว่ามีการเชื่อมต่อพื้นที่ต่างๆของสมองของพวกเขาอย่างไร วิธีนี้ช่วยให้นักวิจัยสามารถตรวจสอบสารสีขาวของสมอง

ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะเกิดความเครียดที่อาจเกิดขึ้นเมื่อเรือหลุดออกมา หน้าผากหน้าผากซึ่งควบคุมการเรียนรู้และการทำงานขององค์ความรู้ที่ซับซ้อนมีความหนาแน่นสูงเป็นพิเศษของสารสีขาว ทีมงานมองถึงลักษณะของการเชื่อมต่อที่เรียกว่า modularity ซึ่งสามารถเปิดเผยได้ว่ามีการจัดส่วนต่างๆของสมองกันอย่างไร คนที่มีความจำเพาะสูงผิดปกติมีระดับการตัดสัญญาณในสมองที่สูงขึ้นซึ่งอาจบ่งบอกถึงปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพสมองในพื้นที่เหล่านั้น นักวิจัยพบว่าในผู้ป่วยที่มีระดับ FGF23 สูงและปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดความจำเพาะยังสูงอยู่ ในผู้ป่วยที่ไม่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด